Categorieën
Vereniging

Naamvereniging Hollander

De “Naamvereniging Hollander” is opgericht op 19 Augustus 1995 te Obdam en op 11 Mei 1999 zijn haar statuten notarieel bekrachtigd. De oprichting kwam tot stand op initiatief van enkele Hollanders met genealogische belangstelling als hobby. Het ledenaantal is nu ca. 30.

De vereniging staat open voor naamdragers Hollander, hun aanverwanten of andere belangstellenden. Als algemene doelstelling geldt het bevorderen en verrichten van genealogisch onderzoek, zoals het samenstellen van stambomen en geschiedenissen betreffende alle families die de naam Hollander dragen.

Voor genealogische doeleinden heeft de vereniging de beschikking over een databank met inmiddels ruim 30.000 naamgenoten en een verzameling van officiële documenten, historische foto’s, advertenties, 30.000 bidprentjes, etc. Verder is de “Naamvereniging Hollander” aangesloten bij de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Het bestuur van de vereniging telt (minimaal) 5 bestuursfuncties. De vereniging beoogt geen winstoogmerk of commerciële doelstelling en hanteert, om een en ander kostendekkend te krijgen, momenteel een jaarcontributie van € 17,50. Indien men de nieuwsbrieven via e-mail wenst te ontvangen bedraagt de jaarcontributie slechts € 12,50.

Categorieën
Geen categorie

Fijne feestdagen!

Fijne feestdagen!

Categorieën
Genealogie

Frederik Alexander Hollander

Frederik Alexander Hollander en Anita Nicanor Leon Wild

Frederik Alexander Hollander (stam 27)
Douaneambtenaar, geboren op 13 maart 1879 om 07.00 uur te Curaçao (aangifte door: Johan Michel Marugg, korporaal bij het garnizoen, oud 27 jaar en van Ambrosius Alexander Chatlein, infanterist 2e klasse, oud 23 jaar), overleden op 13 oktober 1950 te Shon Fefe op 71-jarige leeftijd. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24 maart 1904 te Aruba met Anita Nicanor Leon Wild, naaister, 34 jaar oud, geboren op 10 januari 1870, overleden op 1 mei 1957 te Curaçao op 87-jarige leeftijd.

Categorieën
Genealogie

Dirk (Jan) Hollander

Dirk (Jan) Hollander

Dirk (Jan) Hollander

Meesterknecht banketbakkerij, geboren op 23 mei 1871 te Franeker (Fr) (gezindte: r.k.), overleden op 20 augustus 1940.

Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 16 juni 1895 te Menaldumadeel (Fr), gescheiden na 13 jaar op 17 december 1908 te Leeuwarden. Echtgenote is Haike Zijlstra. Huwelijk ontbonden op 17 december 1908 bij vonnis Arr.Rechtbank Leeuwarden.

Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 29 september 1909 te Leeuwarden met Antje Sybrens Landstra, 34 jaar oud, naaister, geboren op 22 september 1875 te Hardegarijp, overleden op 3 juni 1936 te Leeuwarden .

Categorieën
Vereniging

Nieuwsbrief 67

Op 16 september 2022 is nieuwsbrief 67 uitgekomen. In deze nieuwsbrief vindt u onder andere artikelen over Sebilla Hollander, runen ontcijferen, Paulina Hollander, Kamp Twilhaar, Kindertransporten Vught en Andreas Hollander, alsmede een lijst van boeken in het archief van de Naamvereniging Hollander.

Categorieën
Vereniging

Bestuursleden gezocht

Ook nu weer willen we u aandacht vragen voor uitbreiding van ons bestuur. Het bestuur bestaat momenteel nog uit drie personen. We zagen graag een uitbreiding met twee personen die ook interesse hebben om in het verleden te duiken van de families Hollander in
de breedste zin. Daarnaast zoeken we een archiefbeheerder. Sinds het overlijden Van Boelo Hollander is het archief opgeslagen en wordt niet “beheerd”. Is dat iets voor u? Wij zouden erg blij zijn wanneer het beheer weer zou worden opgepakt.


Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat: secretariaat@naamvereniginghollander.nl

Categorieën
Vereniging

Nieuwsbrief nieuwe opzet

Op 6 mei 2020 is aan de leden met een e-mailadres de nieuwsbrief nr 64a in de nieuwe opzet toegezonden. In deze nieuwsbrief wordt kort weergegeven met welke onderwerpen de redactie bezig is en waarvoor men op zoek is naar meer informatie voor de uiteindelijke nieuwsbrief. Op deze wijze hoopt de redactie van de nieuwsbrief er meer leden bij te betrekken.

Categorieën
Vereniging

62e nieuwsbrief is uit!

Vandaag is voor de 62ste maal het Heden en Verleden van de Families Hollander uitgekomen. In deze nieuwsbrief vindt u onder andere een persoonslijst uit 2017 en artikelen over Jacob Hollander, Bernardus Hollander, Miriam Hollander, Verzetshelden Hollander, Kees den Hollander, Paulina Jacobs-Hollander en Emiel & Tim Hollander. Wij wensen u veel leesplezier!

Categorieën
Genealogie

Pietje Hollander

Pietje Hollander
Pietje Hollander

Pietje Hollander (stam 5)
dochter van Jan Andries Hollander (molenaarsknecht) en Sjoerdtje Alberts van der Wal, geboren te Gorredijk op 2 augustus 1884, overleden te Den Haag op 12 juli 1959. Trouwt te Den Haag op 31 augustus 1910 met Pieter Wilhelmus Meijer, zoon van Johannes Willem Meijer en Pieternella Neerings, Geboren te Den Haag op 29 december 1884, tramconducteur, brievenbesteller, overleden te Den Haag in 1965.