De Naamvereniging

De “Naamvereniging Hollander” is opgericht op 19 Augustus 1995 te Obdam en op 11 Mei 1999 zijn haar statuten notarieel bekrachtigd. De oprichting kwam tot stand op initiatief van enkele Hollanders met genealogische belangstelling als hobby. Het ledenaantal is nu ca. 100.

De vereniging staat open voor naamdragers Hollander, hun aanverwanten of andere belangstellenden. Als algemene doelstelling geldt het bevorderen en verrichten van genealogisch onderzoek, zoals het samenstellen van stambomen en geschiedenissen betreffende alle families die de naam Hollander dragen.

Voor genealogische doeleinden heeft de vereniging de beschikking over een databank met inmiddels ruim 31.150 naamgenoten en een verzameling van officiële documenten, historische foto’s, advertenties, 30.000 bidprentjes, etc. Verder is de “Naamvereniging Hollander” aangesloten bij de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Het bestuur van de vereniging telt (minimaal) 5 bestuursfuncties. De vereniging beoogt geen winstoogmerk of commerciële doelstelling en hanteert, om een en ander kostendekkend te krijgen, momenteel een jaarcontributie van € 17,00. Indien men de nieuwsbrieven via e-mail wenst te ontvangen bedraagt de jaarcontributie slechts € 12,00.

Nieuws

Op het Ledenweb zijn vier stammen toegevoegd aan het stammenoverzicht. Het betreffen stammen uit Friesland, Groningen en Overijssel. In totaal zijn er nu 77 stammen. Het Ledenweb is alleen toegankelijk voor leden van de Naamvereniging Hollander. Na elf jaar is het tijd voor een verfrissing van de website van de Naamvereniging Hollander.De komende tijd zal de website daarom stap voor stap vernieuwd worden. Vanaf deze pagina houden we u op de hoogte.

Oude website

De pagina's van de oude website zijn natuurlijk nog steeds benaderbaar. Hieronder vindt u de links naar de belangrijkste pagina's van de oude website (openen in afzonderlijk scherm). Deze pagina's zullen te zijner tijd worden opgenomen in de nieuwe website.

Foto's
Gastenboek
Genealogie
Hollanders Wereldwijd
Nieuwsarchief


Zoek

Ledenweb

Leden van de Naamvereniging Hollander hebben toegang tot het Ledenweb. Hier vindt u o.a. de familiekranten en de 77 stammen van de familie Hollander. Leden kunnen inloggen door op de onderstaande afbeelding te klikken.

Screen_Shot_02-17-15_at_08.13_PM.JPG

Word Lid!

Het lidmaatschap van de Naamvereniging Hollander bedraagt € 17,00 per jaar. Indien u de nieuwsbrief via e-mail wilt ontvangen bedraagt het lidmaatschap slechts € 12,00. Door u aan te melden steunt u het werk van de Naamvereniging Hollander. Naast de algemene website kent de vereniging het Ledenweb. Dit is een afgesloten deel van de website, welke alleen toegankelijk is voor leden. In het Ledenweb vindt u o.a. familiekranten en de circa 73 stammen van de Hollanders.
Daarnaast worden er meerdere malen per jaar nieuwsbrieven uitgegeven en wordt er gewerkt aan een jaarlijks Hollander-magazine.

Word Lid!