FAMILIE-, NAAMVERENIGINGEN & STICHTINGEN


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


In Nederland zijn meer dan 200 familieverenigingen waarvan velen als doelstelling hebben: het uitgeven van een familiegeschiedenis en/of familieperiodiek en het houden van een familiedag, ieder jaar of eens in de twee of drie jaar. Om meer bekendheid te geven aan deze familieverenigingen is hieronder een lijst met familieverenigingen geplaatst. Voor informatie over een familievereniging kunt u contact op nemen met de desbetreffende familievereniging. Als u uw Familie- of Naamvereniging op deze pagina wilt hebben staan, meldt u zich dan aan door e-mailtje (met de naam van vereniging, de familiekrant en het Website- e-mail en/of postadres) te zenden aan bestandbeheerder@naamvereniginghollander.nl.

Akershoek
Familievereniging in oprichting.
My hobby?
- Digging-up (your) dead relatives on Goeree-Overflakkee!
- Organizing the 2001 Zeeland/Goeree reunion
The site for the reunion of descendants from persons who lived on the Dutch island of Goeree-Overflakkee, or in the province of Zeeland, to be held there during the period August 27/28 - September 3, 2001 on Goeree-Overflakkee.
Website: http://www.geocities.com/leoaker/
E-mail: l.akershoek@zeelandnet.nl

index boven aan de pagina

Bies
Familie Vereniging Bies...
Familievereniging met ongeveer 70 leden, die in 1993 is opgericht. De naam Bies... staat voor de volgende familienamen, die wel uit 1 voorvader bestaat: Biesbrouck, Biesbroeck, Biesbroek, Biesebroek & Biesbrock. Terwijl er in Frankrijk nog de verschrijving van Bis-broek/Brouck bestaat.
Periodiek: De Kroniek
Secretariaat: Donderberg 23, 3911 JW te Rhenen
E-mail: biesbroek@tele2.nl

Biesbroek - Biesbrock
Familie Stichting Biesbroek
De Stichting heeft als doel het bevorderen van het genealogisch en historisch onderzoek, alsmede het beheer van alle beschikbare archiefmateriaal betreffende de familie Biesbroek/Biesbrock.
Website: http://home.kpn.nl/biesb053/
E-mail: biesb053@kpnmail.nl

Bijlen, van der
Genealogische Vereniging Van der Bijlen
Uitgave: Festina Lente, wordt in een oplage van 300 stuks tweemaal per jaar uitgegeven
Website: http://www.vanderbijlen.nl
E-mail: festinalente@vanderbijlen.nl

Bijvoet - Byvoet
Bijvoet & Byvoet Stichting
De Stichting heeft als doel het bevorderen van het genealogisch en historisch onderzoek, alsmede het beheer van alle beschikbare archiefmateriaal betreffende de familie Bijvoet, Byvoet en andere gelijkluidende namen die kennelijk tot dezelfde familie behoren.
Website: http://www.www.bijvoet.org

index boven aan de pagina

Cluyt
Familiestichting Cluyt
De familiestichting Cluyt beheert het archief waarin informatie, documenten en andere bijzonderheden worden bewaard met betrekking tot de historie van de familienaam Kluit, in welke spellingsvorm dan ook.
Website: http://www.cluyt.nl

Crapels
Stichting Crapels & Krapels
Secretariaat: Pomona 338, 6708 CM Wageningen
Tijdschrift: "C/Krapels-krabbels verschijnt tweemaal per jaar
Reünie: -----------------
Familieboek: 'Van Maas tot Mississippi' (verschijnt eind 2005)
Website: http://www.krapels.nl
E-mail: info@krapels.nl

index boven aan de pagina

Dijke, van
Familiestichting Van Dijke
Postadres: Bertha von Suttnerlaan 168, 1187 SZ Amstelveen
Website: http://www.genvandijke.nl
E-mail: info@genvandijke.nl

Driessen
Het Familie Driessen Archief
Families van de Brabantse- en Limburgse tak
Website: http://www.archiefdriessen.nl
Contactpersoon: Jeannet Driessen
E-mail: info@archiefdriessen.nl

Driessen
De website voor Driessens afkomstig uit Limburg sinds de 16e eeuw!
Driessen Familie Genealogie, met het enige echte Driessen archief.
Website: http://www.driessen-familie.nl
Familie-leden en aanvullingen welkom!
E-mail: secretaris@driessen-familie.nl

Drost
Studiegroep Geslachten Drost
Uitgave: "Mededelingenblad van de Studiegroep Geslachten Drost", issn 1569-9382, verschijnt 4 x per jaar, gratis voor leden
Website: http://www.Drost.ws of http://www.Drost-Families.org
E-mail: info@drost.ws (algemeen) en vraagbaak@drost.ws voor specifieke vragen

index boven aan de pagina

Engelenburg, van
Familievereniging Van Engelenburg
Secretariaat: G.E. van Engelenburg, Emile Hullebroeckstraat 93, 3543 BZ Utrecht
Uitgave: "De Engelenbrug" verschijnt tweemaal per jaar. Inmiddels is in 2007 het eerste deel van ons Familieboek uitgekomen. De titel is: Van Engelenburg – Van visioen naar Veense familie 1600-1900.
Website: http://www.vanengelenburg.nl
E-mail: bvanengelenburg@gmail.com

index boven aan de pagina

Foppes
Familievereniging Foppes in oprichting
Afkomst gemeente Schoterland-Heerenveen
Genealogie onderzoek Foppes 1725 - 2005
Secretaris: Foppes, Vogelzang 48, 9201 SC Drachten tel. 0512 - 521882
E-mail: g.foppes@chello.nl

index boven aan de pagina

Groeneveld
Naamsvereniging Groeneveld
Vereniging van naamgenoten en andere geinteresseerden met het doel het bevorderen van het verzamelen, ordenen en publiceren van genealogische gegevens betreffende de families Groeneveld inclusief alle variaties in schrijfwijze. Inmiddels zijn ons 40 stammen bekend.
Uitgave: "GroeneveldContact" verschijnt driemaal per jaar
Website: http://www.naamsvereniging-groeneveld.nl
E-mail: secretaris@naamsvereniging-groeneveld.nl

index boven aan de pagina

Habets
Stichting Habets Genealogieën
Informatie over de geschiedenis van de familie Habets en de activiteiten en achtergronden van de (de SHG).
Website: http://www.habets-web.org
E-mail: via de website.

Haselhoff
Familiestichting Haselhoff
Secretariaat: mw. Edda Rekers-Hazelhoff, Hertog Albrechtstraat 2, 2435 XC Zevenhoven
Telefoon/fax: 0172-538 969
Website: http://www.haselhoffstichting.nl
E-mail: info@haselhoffstichting.nl

Heijstek
Heijstek Familiestichting
Uitgave: "Bij Uitstek"
Postadres: Postbus 26, 5160 AA Sprang-Capelle
Telefoon: 0416-544414
Homeopage: http://www.heijstekfamilie.nl
E-mail: info@heijstekfamilie.nl

Heringa
Vereniging Familie Heringa
Secretariaat: p/a mw Hanske Douwenga, Kraanstraat 26, 3514 BE Utrecht
Telefoon: 030 - 2970475
Website: Wij hebben (nog) geen website
E-mail: hdouwenga@hotmail.com
KvK: 40482561

Hettinga
Hettinga Stichting
Uitgave : De Nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar en is een familieblad met allerlei familievaria
Secretariaat: p/a Eduard Hettinga, Hoofdstraat 90, 9635 AX Noordbroek
Telefoon: 0598 - 453175
Website: http://www.hettingastichting.nl
E-mail: eduard_hettinga@hotmail.com

Heus, de
Familievereniging De Heus
Uitgave: "Familiebulletin de Heus"
Website: http://www.famdeheus.nl
E-mail: joopdeheus@hetnet.nl

Hilten, van
Familievereniging Van Hilten
Een vereniging van Van Hiltens die het leuk vinden om:

Uitgave: Elke drie maanden brengt de vereniging een nieuw familieblad uit. Dit blad met het bij de leden overbekende rode omslag met ons wapen brengt allerlei nieuws op het gebied van Van Hiltens.
Secretariaat: p/a Marjolein van Hilten, In de Stack 23, 6414 PB Heerlen
Telefoon: 06 - 29568489
Website: http://www.familievanhilten.nl
E-mail: mvanhilten@home.nl

Hogewoning - Hoogewoning - Hoogewooning - Hoogewoonink
Stichting De Hoege Woeninck
Uitgave: "Berichten van de Hoege Woeninck"
Homeopage: http://www.xs4all.nl/~bv25
E-mail: bv25@xs4all.nl

Hollander
Naamvereniging Hollander
Uitgave: "Het heden en verleden van de familie Hollander" verschijnt driemaal per jaar
Website: http://www.naamvereniginghollander.nl
E-mail: t.hollander@hccnet.nl

index boven aan de pagina

Jansma
Het Auke Jans Genootschap is een clubje familieleden die de afstammelingen en voorouders van Auke Jans onderzoekt, die zich na 1811 Jansma is gaan noemen. Verdere informatie vindt u op onze Website, die regelmatig verder wordt uitgebreid met nieuwe resultaten, foto's, verwante takken etc.
Adres: Hopakker 34, 5262 ML Vught.
Website: http://www.aukejans.com
E-mail: info@aukejans.com

index boven aan de pagina

Kemperman
Familievereniging Kemperman
Adres: Maria van Bourgondiesingel 24, 5216 AC 's-Hertogenbosch
Website: http://www.familievereniging-kemperman.nl

Kikkert
Familievereniging Kikkert
Website: http://home.solcon.nl/nieman/kikkert.htm

Kluit
Familiestichting Cluyt
De familiestichting Cluyt beheert het archief waarin informatie, documenten en andere bijzonderheden worden bewaard met betrekking tot de historie van de familienaam Kluit, in welke spellingsvorm dan ook.
Website: http://www.cluyt.nl

Kolff
Familievereniging Kolff
De Familievereniging Kolff (geen Familienaamvereniging) werd in 1926 opgericht te Rotterdam. Doel van de vereniging is de familieband te versterken en de geestelijke en stoffelijke belangen van het geslacht Kolff te bevorderen.
Secretariaat: Postbus 18521, 2502 EM Den Haag
Uitgave: "De Colve, Kroniek van de Familievereniging Kolff"
Website: http://www.kolff.nl
Contact: http://www.kolff.nl/marius/contact.htm

Krapels
Stichting Crapels & Krapels
Secretariaat: Pomona 338, 6708 CM Wageningen
Uitgave: "C/Krapels-krabbels verschijnt tweemaal per jaar
Reünie: -----------------
Familieboek: 'Van Maas tot Mississippi' (verschijnt eind 2005)
Website: http://www.krapels.nl
E-mail: info@krapels.nl

Kroes
Naamvereniging "Uit Welke Beker"
Geeft onder deze naam een familiekrant uit met betrekking tot de naam Kroes in alle variaties
Website: http://www.uitwelkebeker.nl
E-mail: webredacteur@uitwelkebeker.nl

index boven aan de pagina

Leether - Lether
Family Le(e)ther Genealogical Society
Adres: Dorpsstraat 143, 3751 EP Bunschoten
Website: http://www.presstige.nl/Genealogy
E-mail: flether@wxs.nl

index boven aan de pagina

van Ma(a)ren
Familie Vereniging Van Ma(a)ren
Website: http://home.wxs.nl/~maare019/home.html
E-mail: p.maaren@wxs.nl

Mante(n)
Stichting Mant, familievereniging van de families Mante en Manten
Website: http://www.stichtingmant.nl
E-mail: info@stichtingmant.nl

Mirck
Familievereniging Mirck
Website: http://www.mirck.nl
E-mail: henk@mirck.nl

index boven aan de pagina

Nijdam, Nieuwdam
Nijdamstra-stichting
Over de familienamen: Nijdam, Nieuwdam, Vleer en Wynja.
Soms in een iets andere schrijfwijze zoals: Wijnia etc.
Website: http://www.nijdamstra.net
E-mail: info@nijdamstra.net

index boven aan de pagina

Oostrum
Stichting Oosterheem
Families (van) Oostrum, Oostrom, Oosterom, Oostroom, Oosterum, Ooststroom, Ostrom, Oostrom Soede, Austrom, enz.
Adres: De Vrede 73, 1911 JW Uitgeest

Overmars(ch)
Familiestichting Overmars(ch)
Sinds 1995 is de Familiestichting Overmars(ch) actief. Eenmaal per jaar is er een donateursdag en tweemaal per jaar wordt er een nieuwsbrief uitgegeven.
Website: http://www.overmars.org
E-mail Wim Overmars: wim.overmars@hetnet.nl

index boven aan de pagina

Pater - de Pater - Paters
Familie Organisatie Pater
Legt de geschiedenis vast van de families Pater, De Pater en Paters. Ze geven 4 maal per jaar"Het Patertje" uit.
Website: http://www.fam-org-pater.nl/
E-mail: bram@brampater.nl

Pross
Stichting Pross.nl
Nieuws over en van de familie Pross verschijnt op de website. Ongeveer een keer per maand wordt de site vernieuwd en wordt er een e-mail rondgestuurd.
Homepage: http://www.pross.nl/
E-mail: info@pross.nl (secretariaat)

index boven aan de pagina

Rhijn, van
Het Geslacht Van Rhijn
Familieblad: Nieuwsbrief "Het Geslacht Van Rhijn"
Website: http://www.vanrhijnfamily.org
E-mail: g.j.van.rhijn@hetnet.nl

Ruychrock
Vereniging Ruychrock History
Secretariaat: p/a. mevr. C.M.R.P.Ruigrok, Olmendreef 129, 3137 CR Vlaardingen
Telefoon: 010 474 24 87
Familieblad: "Ruychrockfragmantaria". Kwartaalblad, gemaakt door en voor Ruychrocken.
Website: http://www.ruychrockhistory.nl
E-mail: vereniging@ruychrockhistory.nl
Voor meer informatie zie onze website met o.a. onze doelstellingen en activiteiten!

index boven aan de pagina

Scheele
De familievereniging "Mr. Hendrick Scheele" heeft circa 150 leden met de achternaam Scheele, die in hoofdzaak afstammen van Hendrick Scheele. Deze stamvader leefde in Zeeland in de 80-jarige oorlog en was huurling in het leger van Prins Maurits en waarschijnlijk afkomstig uit Noord Duitsland. De stamboom gaat terug tot 1560.
Website: www.hendrickscheele.nl
Uitgave: "Cronijck", verschijnt tweemaal per jaar.
Jaarlijkse familiedag: Het ene jaar in Zeeland, het andere jaar daarbuiten.

Scheepbouwer
De (voorlopige) naam van onze familiestichting is: Familiestichting Scheepbouwer i.o.
Uitgave: "Het Scheep(s)journaal"
Adres: Crocusstraat 43, 2241 VX Wassenaar
Website: http://www.scheepsjournaal.nl
E-mail: info@scheepsjournaal.nl

Schotanus
Schotanus Stichting
Website: http://www.schotanus-stichting.com
E-mail: j.schotanus@hccnet.nl

Schuyt - Schuit - Schuijt
Stichting Schuy-i-ij-t.
A) Wij hebben een kwartaalblad "In hetzelfde Schuy-i-ij-tje";
B) Wij zijn op zoek naar gegevens van mensen met de naam Schuit, Schuyt en Schuijt, maar hebben ook interesse voor gegevens van namen waarin Schuit voorkomt, dus Schuitema, Van der Schuit, Schuitemaker, Schuiteman, Schuitert, etc.
Adres: Secretaris Jan Schuit, Mozartstraat 34, 3752 JP Bunschoten.
Telefoon: 033-2984362
Website: http://www.schuit.info
E-mail: yuit@wxs.nl

Silkens
Stichting Silkens-Verstappen
Adres: Postbus 269, 6040 AG Roermond
Website: http://members.tripod.lycos.nl/SilkensVerstappen/index.html
E-mail: info@silkens-verstappen.com

Smeele
Hetdigitaal archief Smeele!
Vraagt uw toegang aan bij:
E-mail: wim.hollander@hetnet.nl

Spanjaard
Family Association Berith Salom
Uitgave: Mishpagazette
Adres: Family Association Berith Salom, p.a Laan van Nieuw Oosteinde 171A, 2274 GA Voorburg
Website: http://www.berithsalom.nl
E-mail: bestuur@berithsalom.nl

Stienen - Stijnen
Vereniging Erfgoed Stienen (VESt)
Website: http://www.stienen.nl
E-mail: JStienen@hotmail.com

Stienstra
Uitgave: Stienstra-krante.
Website: http://www.stienstra.net
E-mail: andrys@stienstra.net

index boven aan de pagina

ten Tije - ten Teije - ten Thije
Naamvereniging Ten Tije
Uitgave: "'t Tij-schrift" (3x per jaar)
Secretaris: Jan Thijink, Haaksbergerstraat 859, 7548 PB Enschede Tel. 053 4281918
Website: http://www.naamverenigingtentije.nl/
Redactie 'T Tijschrift: Ellen ten Tije
ellententeije29ae@planet.nl

index boven aan de pagina

Ve(e)lenturf
Onze familiestichting, opgericht in 1994 met de naam “Van Vuijlturv tot Ve(e)lenturf” houdt zich bezig met het onderzoek van de geschiedenis van de families Veelenturf en Velenturf.
De stichting geeft drie maal per jaar een kroniek uit met de naam Turfkroniek, waarin zowel oude geschiedenis als hedendaagse gebeurtenissen worden opgenomen.
Website: http://home.casema.nl/jp.veelenturf/Home.htm
E-mail: jp.veelenturf@casema.nl

Veerkamp
Stichting Familie Veerkamp
De Veerkamp Krant verschijnt 4x per jaar in een oplage van 275 exemplaren.
Website: http://www.familieveerkamp.nl
E-mail: hveerkamp@mmm.com

Vegt & Van der Vegt
Stichting Families Vegt en Van der Vegt
Doel: In verenigingsverband verzamelen van alle genealogische gegevens van de diverse families Vegt, Van der Vegt en de varianten op deze namen.
Adres: Straat van Ormoes 133, 2622 KD Delft
Homepage: http://www.van-der-vegt.nl/genealogie/
E-mail: familie@van-der-vegt.nl

Verdon(c)k
Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k
Doelstelling: Alle Verdon(c)ken in een genealogie onderbrengen.
Wij geven uit: "Genealogie van de geslachten Verdon(c)k".
Dit is een losbladig systeem A5 formaat bestemd voor 17e rings banden. Er zijn reeds drie delen afrond. Deze zijn ondermeer aanwezig op het CBvG en bij de NGV. Meer info zie onze site die hieronder is vermeld.
Adres: Piet Verdonk, Pr. Beatrixlaan 4, 1111 GD Diemen.
Telefoon: 020 4165292 / 06 23531098
Website: http://www.xs4all.nl/~verdonk

Vermeer
Stichting Genealogisch Archief Vermeer (SGAV), opgericht bij notariële akte de dato 30 januari 1997 voor Mr. G. Kleykamp-van der Ben te 's-Gravenhage, aangesloten bij de NGV-afdeling Familie-Organisaties onder nr 108318. Het periodiek "ALWEER-een-VERMEER" (ISSN 1386-5390) verschijnt 2x per jaar en wordt gratis toegezonden aan donateurs. De SGAV verzamelt alles op de namen VERMEER - VERMEHR & RHEMREV. De statuten zijn aan te vragen bij de hieronder genoemde e-mail adressen.
Website: www.alweer-een-vermeer.nl
E-mail: secretaris@alweer-een-vermeer.nl of bestuur@alweer-een-vermeer.nl

Verstappen
Stichting Silkens-Verstappen
Adres: Postbus 269, 6040 AG Roermond
Website: http://www.silkens-verstappen.com
E-mail: info@silkens-verstappen.com

index boven aan de pagina

Wagenvoort
Stichting Familie Wagenvoort. Geeft tweemaal per jaar een blad uit met de titel "De Wagenschouw".
Adres: G.H.Kuijt, Putterweg 34, 3886 PC Garderen.
Telefoon/Fax: 0577-460197
Website: Wordt nog aan gewerkt.
E-mail: ghkuijt@hetnet.nl

index boven aan de paginaDisclaimer


© 2004-2011 Naamvereniging Hollander